გა-

გა-
ზმნისწინი;

1.
უჩვენებს მიმართულებას შიგნიდან გარეთ და

2.
გამოხატავს ზმნის სრულ სახეს

глагольная приставка;
1. указывает на направление действия изнутри и
2. обозначает совершенный вид глагола:
გაიტანა
— вынес.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013