თავის გამოცხადება

თავის გამოცხადება
объявить себя;
თავს აცხ ადებს
— объявляет себя.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013