საქდესი (საქართველოს დეპეშათა სააგენტო)

საქდესი (საქართველოს დეპეშათა სააგენტო)
Грузтаг (Грузинское Телеграфное Агентство).

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013