ჟამგადასულობა

ჟამგადასულობა
устарелость, ж.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013