განვრცობა

განვრცობა
расширить,
განზავება
— разбавить, растворить.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013