დასადგურება

დასადგურება
поселить, водворить.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013