ჩამომავლობა

ჩამომავლობა
потомство, потомки,
მრ.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013