შეგვიანება

შეგვიანება
запоздать;
შეიგვიანებს
— запоздает.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013