ხასიათდება

ხასიათდება
характеризуется; см.
დახასიათება
.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013