ცეცება

ცეცება
:
ხელის ცეცება
— ощупывать;

თვალების ცეცება
— озираться;
ცეცებით
— нрч. ощупью.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013