ჭირი

ჭირი
чума, мор; перен. беда, несчастье;
ჭირსა შიგან გამაგრება ისე უნდა, ვით ქვიტკირსა
— поcл. горе горюй, а руками воюй.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013