შეძლებისამებრ, შეძლებისდაგვარად

შეძლებისამებრ, შეძლებისდაგვარად
нрч. по мере возможности.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013