არაქათი

არაქათი
:
არაქათის გამოლევა
— истомить.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013