მსგავსება

მსგავსება
походить;
с. сходство.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013