მიზანდასახულება (-ობა)

მიზანდასახულება (-ობა)
целеустановка.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013